انتشار دموی رایگان بازی Gran Turismo 6 در Playstation Store

امروز دموی رایگان بازی Gran Turismo 6 در فروشگاه Playstation Store منتشر می شود. هنوز جزئیات زیادی از این دمو منتشر نگردیده که بزودی منتشر می گردد. پس شما هم اگر مایلید می توانید امروز اقدام کنید تا این دمو را بطور رایگان از این فروشگاه تهیه نمایید.پس اگر منتظر جزئیات بیشتراز این دمو می باشید باید صبر کنید تا این جزئیات منتشر گردند و ما هم این جزئیات را در اختیاراتان خواهیم گذاشت پس منتظر باشید.