فروش نسخه XBOX بازی Minecraft از ۷ میلیون هم گذشت !

آمار فروش بالای بازی Minecraft شاید دلیل بر این باشد که این بازی باید همچنان ادامه داشته باشد و منتشر شود . بر اساس اعلام صفحه تویی*تر رسمی ناشر این بازی ، ۴j Stodious ، فروش نسخه های کپی این بازی به طور رسمی از مرز ۷ میلیون گذشته است .

minecraft7mill_610

در آمار و ارقام های ایکس باکس لایو نیز این بازی به عنوان یکی از عنوان در حال رشد شناخته میشود .