نقشه جدید برای Halo 4 هفته ی آینده منتشر میشود

۳۴۳ Industries اعلام کرد که نقشه ای جدید و Player-Created دوشنبه ی هفته ی آینده ، ششم می ، برای بخش چند نفره منتشر میشود . در این نقشه تعداد زیادی Forge map به بازی اضافه شده است .

halo_4.0_cinema_960.0

گفته میشود ۳۴۳ Industries هم اکنون در حال انجام آزامیش های نهایی بر روی این سیستم است و اگر مشکلی پیش نیاید ، این نقشه سر موعد عرضه میشود . همچنین در این نقشه سه آیتم به SWAT ، پنج آیتم به Rumble Pit و ۵ آیتم به Infinity Slayer اضافه شده است .