کپکام اطلاعات جدیدی از رزیدنت اویل ۷ منتشر کرد

در حال حاضر مجموعه بازی رزیدنت اویل دوره سختی را پشت سر می گزارد. بعد از فروش نامناسب «رزیدنت اویل ۶» و بدست آوردن نمرات ضعیف، کپکام به برای بدست آوردن جواب هایشان به تحقیق پرداخته است. خواه مشکل جاذبه‌ی بازار اکشن شده بود یا اضافه بار رزیدنت اویل، به نظر می‌رسد که شرکت تصمیم گرفته است که حداقل یک چیز را درست کند: تجربه‌ از بازی را متمرکز تر سازند.
رزیدنت اویل ۷
در گفتگویی با Christian Svensson او بیان کرد که:

“ما دسته های مختلفی از هواداران را داریم، ما کسانی را داریم که به شدت عاشق و دوستدار رزیدنت اویل های ۱،۲،۳، Code Veronica، و Zero هستند، و کسانی را داریم که عاشق عصر «رزیدنت اویل ۴» و چیزی کمی اکشن تر و شبیه آن یعنی «رزیدنت اویل ۵» و در نهایت «رزیدنت اویل ۶» که از همه اکشن تر است.”

او ادامه داد:

“سخت ترین بخش کار این است که فهمید چطور یک بازی را برای همه ساخت، مخصوصا که یک آرمان بزرگ در «رزیدنت اویل ۶» بود. آن روشی که ما به آن امید داشتبم من نمی دانم که دقیقا چطور عمل کرد، اما ما به سمت جلو برد. من فکر می‌کنم که ما تمرکز بیشتری (در ژانر) را خواهیم دید، بر خلاف تلاشی که در این سال‌ها در جهت همه پسند کردن بازی شده بود.”

«رزیدنت اویل ۶» دارای روند های مختلفی برای هواداران مختلف بود اما نتیجه اش چیزی نبود که بتواند همه را راضی و خشنود کند. از دیدگاه‌های اسونسون این طور برداشت می‌شود که بازی‌های رزیدنت اویل بعدی یک مسیر برای حرکت سری را انتخاب کرده و تا انتها با آن می‌ماند.