بایگانی برچسب: s

و میاموتو تایید می کند که در یک بازی کاملا جدید کار می کند

shigeru-miyamoto

و اینک  خبر جدیدی  به دست ما رسیده که آقای «شیگرو میاموتو” قطعا قبل از بازی های برگزار شده در طول جلسه در  مجله خود که اسم مجله   “Vamisto” ژاپنی  است که گفته   کار بر روی یک بازیه  کاملا جدید است  ، و امروز او بازگشته است تا در مورد  پیشرفت  و  توسعه بازی جدید  صحبت کند  همانطور که در مصاحبه خود با Nielsthooft اظهار داشت:

من کار بر روی یک بازی  کاملا جدید مدتها پیش شروع کردم  ، و در حال حاضر مشغول کار بر روی بازی جدید هستم  به احتمال زیاد  تا چند وقت دیگر افشا  خواهد شد