بایگانی برچسب: s

انتشار تصویری جدید از نقشه Assassin’s Creed 4: Black Flag

یک تصویر از نقشه ی موجود در بازی Assassin’s Creed 4: Black Flag منتشر شده که در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

هنوز مشخص نیست که این نقشه مربوط به پیدا کردن گنج و یا …. است یا نقشه ای از محیط کلی بازی اما به نظر میرسد که نقشه ی پیدا کردن گنج در جزیره های مختلف است.

Assassin’s Creed 4: Black Flag

Assassin’s Creed 4: Black Flag