Wii U بعد از آخرین آپدیت ، چه قدر سریع تر شده است ؟

برای دارندگان Wii U ، سرعت لود سیستم و بارگذاری بازیها ، همیشه یک مسئله حیاتی بوده است . باوجود این که مسئولان سعی کرده اند تا این ضعف بزرگ را پوشش دهند ، اما هنوز چندان گام بزرگی برای آن برداشته نشده است ، هرچند هر از گاهی آپدیت ها کمی میتوانند این مشکل را بهبود بخشند .

System Update Icon

آپدیت بهاری Wii U در بین کاربران بیشتر شناخته شده است و معمولا منتشر آن هستند . اگر شما هنوز این آپدیت را نگرفته اید و دوست دارید بدانید چه تاثیری بر سیستم شما دارد ، با ما باشید .

در زیر ، آماری از سرعت Wii U رو مشاهده میکنید . آمارها بر حسب ثانیه هستند .

ورود به به یک بازی (Need for Speed)

قبل : ۲۵٫۱ – ۲۵٫۵ – ۲۲٫۷

بعد : ۱۵٫۵ – ۱۵٫۱ – ۱۵٫۲

پیشرفت : تقریبا ۴۰  درصد

خروج از یک بازی / نرم افزار

قبل : (Need for Speed/System Settings): 23.5 – ۲۳٫۹ – ۲۳٫۲ – ۲۳٫۷ – ۲۳٫۱

بعد (Need for Speed): 7.7 – ۷٫۷ – ۷٫۸

بعد (System Settings): 18.8 – ۱۸٫۰ – ۱۷٫۷

پیشرفت : تقریبا ۴۵ درصد !

ورود به تنظیمات سیستم

قبل : ۱۷٫۴ – ۱۶٫۶ – ۱۷٫۵

بعد : ۹٫۰ – ۸٫۹ – ۱۰٫۴

پیشرفت : ۴۵ درصد !